Súťaže

     Október 2014
 
 Dňa 13.10.2014 sa konalo 1. kolo matematickej súťaže Maks pre žiakov II. stupňa pod vedením
 p. uč. M. Juhásovej a p. uč. S. Tóthovej.