Organizácia školského roku 2010 / 2011

Školský rok 2010/2011 sa začína 1. septembra 2010. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2010. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2011.Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2011 a končí sa 30. júna 2011.

 

 

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

28. október 2010 (štvrtok) 

29. október – 2.november 2011

3. november 2010 (streda)

vianočné

22. december 2010 (streda)

23. december 2010 – 7. január 2011 

10. január 2011         ( pondelok )

polročné

28. január 2011 (piatok)

 

31. január 2011 (pondelok) 

1. február 2011 (utorok)

 

jarné 

18. február 2011 (piatok)

21. február –25. február 2011

28. február 2011 (pondelok)

veľkonočné

20. apríl 2011 (streda) 

21. apríl – 26.apríl 2011

27. apríl 2011 (streda)

letné

30. jún 2011 (štvrtok)

 

1. júl – 2.september 2011

5. september 2011 (pondelok) 

Zvonenie :  

                                                                                 

0.hodina : 6 45 – 7 30

1.hodina : 7 40 – 8 25

2.hodina : 8 35 – 9 20

3.hodina : 9 40 – 10 25

4.hodina : 10 35 – 11 20

5.hodina : 11 30 – 12 15

6.hodina : 12 20 – 13 05

7.hodina : 13 35 – 14 15

8.hodina : 14 20 – 15 00

   

 

 

 

Prestávka na obed  I. stupeň : 12 15 – 12 45

Prestávka na obed  II. stupeň : 13 05 – 13 35