Rastliny NPL

Rastliny v náučnej prírodnej lokalite

Prírodná oblasť

P.č.

Latinský názov rastliny Slovenský názov rastliny

 

L

E

S

 

L

I

S

T

N

A

T

Ý

1

Robinia pseudoacacia ´Umbraculifera´

Agát biely

2

Sambucus nigra

Baza čierna

3

Sambucus racemosa

Baza červená

4

Betula pendula

Breza bradavičnatá

5

Betula pendula ´Youngii´

Breza previsnutá

6

Carpinus betulus

Hrab obyčajný

7

Quercus robur

Dub letný

8

Fagus sylvatica

Buk lesný

9

Sorbus aucaparia

Jarabina vtáčia

10

Fraxinus exelsior

Jaseň štíhly

11

Alnus glutinosa

Jelša lepkavá

12

Corylus avellana

Lieska obyčajná

13

Tilia cordata

Lipa malolistá

14

Tilia vulgaris

Lipa obyčajná

15

Syringa vulgaris

Orgován obyčajný

16

Aesculus hippocastanum

Pagaštan konský

17

Populus nigra

Topoľ čierny

18

Salix caprea´ Pendula´

Vŕba previsnutá

19

Ligustrum ovalifolium ´Aureum´

Zob vtáčí

20

Acer platanoides ´Crimson King´

Javor mliečny

21

Acer rubrum

Javor červený

22

Erica carnea

Vresovec bylinný

23

Calluna vulgaris

Vres obyčajný

24

Berberis thunbergii ´Red Pilar´

Dráč Thunbergov

25

Cornus alba ´Elegantissima´

Svíb biely

26

Cotoneaster salicifolius

Skalník vŕbolistý

27

Platanus x acerifolia

Platan javorolistý

28

Potentila arbuscula

Nátržník

29

Potentila fruticosa

Nátržník krovitý

30

Hedera helix

Brečtan popínavý

31

Prunus cerasifera ´Nigra´

Mirabelka čierna

L

E

S

 

I

H

L

I

Č

N

A

T

Ý

32

Juniperus communis ´Hibernica´

Borievka obyčajná

33

Juniperus horizontalis ´Blue Moon´

Borievka rozprestretá

34

Juniperus media ´Pfitzeriana Aurea´

Borievka prostredná

35

Juniperus scopulorum ´Skyrocket´

Borievka skalná

36

Pinus mugo

Borovica horská

37

Pinus nigra

Borovica čierna

38

Picea abies

Smrek obyčajný

39

Picea omorika

Smrek omorikový

40

Larix decidua ´Pendula´

Smrekovec opadavý

41

Taxus baccata

Tis obyčajný

42

Microbiota decussata

Borievka sibírska

43

Dryopteris filix – mas

Papraď samčia 

L

 

Ú

 

K

 

A

44

Trvalky zmes

Trvalky

45

Hosta fortunei ´Albopicta Aurea´

Funkia

46

Rosa ´Amber Queen´

Ruža

47

Rosa ´Sympathy´

Ruža

48

Iris sibirica

Kosatec sibírsky

49

Narcissus sp.

Narcis

50

Helleborus x hybridus

Čemerica

51

Primula sp.

Prvosienky

52

Campanula sp.

Zvončeky

53

Colchicum sp.

Jesienky

54

Sempervivum sp.

Skalnice

55

Sedum sp.

Rozchodníky

56

Portulaca sp.

Portulaky

57

Scilla sp.

Scila

58

Anemone sp.

Veternica

59

Androsace mucronifolia

Pochybok

E

X

O

T

I

C

K

É

 

R

A

S

T

L

I

N

Y

60

Caragana arborescens   ´Pendula´

Karagana stromovitá

61

Aucuba japonika

Akuba japonská

62

Corylus colurna

Lieska turecká

63

Juniperus chinensis ´Old Gold´

Borievka čínska

64

Juniperus sabina ´Tamariscifolia´

Borievka netatová

65

Juniperus squamata ´Green Carpet´

Borievka šupinatá

66

Thuja orientalis

Tuja východná

67

Thuja occidentalis

Tuja západná

68

Thuja plicata ´Aurea´

Tuja riasnatá

69

Chamaecyparis lawsoniana ´Aurea´

Cypruštek Lawsonov

70

Cotinus coggygria ´Royal Purple´

Škumpa vlasatá

71

Chamaecyparis lawsoniana ´Columnaris´

Cypruštek Lawsonov

72

Abies koreana

Jedľa kórejská

73

Picea pungens ´Glauca´

Smrek pichľavý

74

Cotoneaster dammerii ´Coral Beauty´

Skalník Dammerov

75

Weigela florida ´Variegata´

Vajgélia kvetnatá

76

Spiraea vanhouttei

Tavoľník Van-Houttei

77

Budleia davidii

Budleja Davidova

78

Buxus sempervirens

Krušpán vždyzelený

79

Catalpa bignoides´ Nana´

Katalpa bignóniovitá

80

Deutzia scabra

Trojpuk drsný

81

Euonymus fortineii ´Emerald Gold´

Bršlen panašovaný

82

Euonymus japonicus ´Aureovariegatus´

Bršlen japonský

83

Forsythia x intermedia

Zlatovka

84

Hibiscus syriacus

Ibištek sibírsky

85

Chaenomeles japonica

Dulovec japonský

86

Ilex aquifolium ´Argentea Marginata´

Cezmína ostrolistá

87

Magnolia x soulangeana ´Rustica Rubra´

Magnólia

88

Philadelphus virginalis

Pajazmín virgínsky

89

Prunus laurocerasus

Vavrínovec lekársky

90

Salix integra ´Hakuro – nishiki´

Vŕba japonská

91

Spiera cinerea

Tavoľník

92

Viburnum x bodnantense

Kalina bodnanská

93

Viburnum plicatum

Kalina japonská

94

Wisteria sinensis

Vistéria čínska

95

Clematis Jackmanii

Plamienok Jackmanov

96

Parthenocissus quinquefoliata

Pavinič päťlistý

L

I

E

Č

I

V

É

 

R

A

S

T

L

I

N

Y

97

Lavandula angustifolia

Levanduľa lekárska

98

Paeonia officinalis

Pivonka lekárska

99

Allium ursinum

Cesnak medvedí

100

Calendula officinalis

Nechtík lekársky

101

Lamium album

Hluchavka biela  

102

Mentha piperita

Mäta pieporná  

103

Thymus serpyllum

Dúška materina

104

Melissa officinalis

Medovka lekárska

105

Salvia officialis

Šalvia lekárska