Rozvrh hodín

     Pondelok

  1. hod. 2. hod. 3. hod. 4. hod. 5. hod. 6. hod. 7. hod.
1. ročník SJL MAT SJL HUV   ETV    
2. ročník MAT SJL ANJ SJL   ETV    
3. ročník ANJ TEV PDA SJL MAT    
4. ročník SJL PDA HUV MAT VYV    
5. ročník RGV MAT SJL BIO ANJ    
6. ročník SJL OBN ANJ ANJ DEJ BIO INF NEJ   ETV
7. ročník NEJ DEJ MAT SJL ANJ OBN  
8. ročník ANJ FYZ NEJ SJL MAT    
9. ročník FYZ NEJ ANJ MAT ANJ NEJ SJL DEJ  

      Utorok

1. ročník SJL ANJ ANJ MAT TEV   NB    
2. ročník SJL MAT SJL TEV PDA NB    
3. ročník MAT ANJ PDA SJL VLA NB    
4. ročník MAT ANJ ANJ SJL SJL TEV NB    
5. ročník GEG SJL OBN MAT ANJ TSV TSV NB ETV
6. ročník NEJ ANJ MAT ANJ INF GEG SJL TSV TSV NB  
7. ročník SJL BIO MAT NEJ TSV ANJ NB ETV
8. ročník TSV TSV NEJ MAT ANJ SJL BIO ETV
9. ročník TSV TSV MAT DEJ SJL GEG THD THD  

      Streda

1. ročník SJL MAT SJL PDA      
2. ročník SJL VLA VYV IFV      
3. ročník SJL MAT SJL VYV IFV IFV    
4. ročník SJL ANJ ANJ SJL VLA PDA    
5. ročník SJL MAT BIO ANJ      
6. ročník MAT BIO ANJ NEJ SJL VYV NEJ ANJ  
7. ročník GEG SJL VYV MAT CHE FYZ  
8. ročník GEG DEJ CHE MAT SJL VUM  
9. ročník ANJ INF INF ANJ SJL CHE MAT BIO VYV

      Štvrtok

1. ročník SJL TEV SJL PVC ANJ ANJ    
2. ročník MAT SJL TEV PDA HUV    
3. ročník SJL TEV SJL ANJ PVC    
4. ročník SJL IFV IFV SJL MAT TEV PVC  
5. ročník INF MAT SJL TSV TSV TBR VYV  
6. ročník FYZ SJL DEJ TSV TSV MAT    
7. ročník INF DEJ TSV SJL BIO HUV  
8. ročník BIO SJL INF SEE MAT TSV TSV  
9. ročník SJL MAT BIO GEG OBN TSV TSV  

      Piatok

1. ročník SJL MAT SJL VYV      
2. ročník SJL MAT SJL ANJ      
3. ročník SJL MAT SJL HUV   ETV    
4. ročník SJL MAT ANJ ANJ SJL   ETV    
5. ročník DEJ SJL GEG ANJ HUV    
6. ročník SJL MAT GEG CHE HUV    
7. ročník GEG ANJ MAT SEE SJL    
8. ročník MAT ANJ GEG DEJ SJL FYZ  
9. ročník ANJ NEJ CHE NEJ ANJ SJL MAT