Školská jedáleň

  

 

 

 

Jedálny lístok

Vedúca : Helena  Sipekyová

Hlavná kuchárka : Margita Szabadosová

Kontakt : 031 / 785 23 72 

Výdaj  obedov :   1130 hod. – 1330 hod.  

Odhlásenie stravy :

Odhlásiť, respektíve prihlásiť na stravu je možné deň vopred alebo do 1430 hod.

Zákonný zástupca žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe,

odchode zo školy a pod.

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

 

Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred.

Denný poplatok na nákup potravín za odobraté jedlo :

Žiaci 1. – 4. ročníka : 1,11 €

Žiaci 5. – 9. ročníka : 1,19 €

Zamestnanci : 1,19 €