Mesačný plán

     

 

  N O V E B E R        2014


 

        

  

November:  Exkurzia žiakov 6. ročníka na Obecný úrad Horné Saliby v rámci občianskej výchovy
Zodp. : Mgr. M. Szabová

6.11.2014  Komparo – testovanie žiakov 8. a  9. ročníka
Zodp. : vedenie školy, Mgr. S. Tóthová, Mgr. A. Dobosová

November :  Informatická súťaž iBobor – 11. november – Kadeti – 8.a 9. ročník
14. november – Bobríci – 3.a 4. ročník
18. november – Benjamíni- 5., 6. a 7.ročník
Zodp. : Mgr. I. Filová

13.11.2014  Zážitkové vyučovanie v spolupráci s Maticou Slovenskou v Galante – keramika pre žiakov
Zodp. : vedenie školy a Mgr. K. Hirková

18.11.2014   Štvrťročná pedagogická rada
Zodp. : všetci vyučujúci

18.11.2014   Triedna schôdza ZRPŠ
Zodp. : vedenie školy a triedni učitelia

24.11.2014  Beseda s psychologičkou CPPP a P pre žiakov II. stupňa na tému : Vzťahy v kolektíve
Zodp. : Mgr. S. Tóthová

November :  „ Miluj život, nie drogy“- tvorivé dielne na hodinách pracovného vyučovania v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám a Svetového dňa nefajčenia.
Zodp. : Mgr. M. Boborová

November :  Peer program pre žiakov I. a II. stupňa
Zodp. : Mgr. M. Boborová
November:   Umením proti závislostiam - projekt
Zodp. : Mgr. M. Szabová ,Mgr. K. Hirková, M. Burešová, A. Tušková
November:   „Voda pre – život pre vodu“ – celoslovenská súťaž v literárnej tvorbe
Zodp. : Mgr. P. Móriová
November:   Návšteva filmového predstavenia v Dunajskej Strede
Zodp. : Mgr. A. Francisciová
November:   Flórbalový turnaj žiakov I. a II. stupňa
Zodp. : Mgr. M. Juhásová
November:   Vychádzka so zameraním na pamätihodnosti našej obce k medzinárodnému týždňu vzdelávania
Zodp. : Mgr. I. Filová

November:   Šaliansky Maťko – školské kolo v prednese povesti
Zodp. : Mgr. M. Boborová, Mgr. Zs. Záreczky, Mgr. P. Móriová