Organizácia školského roka   2014 / 2015

 Termíny školských prázdnin v školskom roku  2014/2015
 Školský rok 2014/2015 sa začína 1. septembra 2014.
 Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2014 (utorok).
 Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 30. januára 2015 (piatok).
 Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 3. februára 2015 (utorok)
 a končí sa 30. júna 2015 (utorok). 

Prázdniny Posledný deň vyučovania  pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania   po prázdninách
jesenné 29. október 2014 (streda) 30. október –
31. október 2014
3. november 2014 (pondelok)
vianočné 19. december 2014 (piatok) 22. december 2014 –
7. január 2015
8. január 2015 (štvrtok)
polročné 30. január 2015 (piatok) 2. február 2015 (pondelok) 3. február 2015 (utorok)
jarné 27. február 2015 (piatok) 2. marec – 6. marec 2015 9. marec 2015 (pondelok)
veľkonočné 1. apríl 2015 (streda) 2. apríl – 7.apríl 2015 8. apríl 2015 (streda)
letné 30. jún 2015 (utorok) 1. júl – 31.august 2015 2. september 2015 (streda)