Margarétky 

     II. TRIEDA                                                       MARGARÉTKY                                        5 – 6 - ROČNÉ DETI

      

01. Patrik Brázda

02. Adrián Duchoň

03. Alex Gyurcsy

04. Lucia Fraňová

05. Jakub Harmat

06. Lucia Hasáková

07. Tomáš Ježo

08. Dominik Kocsis

09. Martina Kožuchová

10. Patrik Lavrinčík

11. Patrícia Samešová

12. Miroslav Lovász

Triedna učiteľka:

 Anita Benková         

 Učiteľka:

 Daniela Bégerová

13. Laura Múcsková

14. Ádam Nagy

15. Matej Nemašík

16. Viktor Renczes

17. Kristína Slížiková

18. Kristína Švanczárová

19. Norbert Bencze Vanko

20. Jakub Varga

21. Tamara Vidová

22. Vivien Virágh

23. Viktória Vlkovičová