MZ, PK   

Metodické združenie :
Vedúca : Mgr. Ivana Filová    
Predmetová komisia spoločenskovedných predmetov:
Vedúca : Mgr. Mária Szabová    
Predmetová komisia prírodovedných predmetov :
Vedúca : Mgr. Mária Juhásová    
Zdravá škola :
Koordinátor : Mgr. Alžbeta Francisciová    
Protidrogová prevencia :    
Koordinátor : Mgr. Monika Boborová    
Environmentálna výchova    
Koordinátor : Mgr. Andrea Dobosová