Pozvánka do NPL

Dňa 22. júna 2012 vás srdečne pozývame na „Deň otvorených dverí náučnej prírodnej lokality“, kedy si budete môcť prezrieťnašu Náučnú prírodnú lokalitu.

V prípade záujmu o náučno-poznávaciu prehliadku našej Náučnej prírodnej lokality mimo Dňa otvorených dverí, kontaktujte vedenie našej školy a dohodnite si termín mailom alebo telefonicky.

Tel. : 031 / 785 22 32

e-mail :  zs.hsaliby@stonline.sk"