V šk. r. 2014/2015 pracujú na našej škole nasledovné krúžky :

Súkromné centrum voľného času          Rozvrh hodín   2014/2015

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
Prírodovedný krúžok
8.tr
12.45 - 13.45
krúžok čit. a jaz.
gramotnosti
2. skupina -  9.tr
13.15 - 14.15
Výpočtová tech.   2. skup.
13.00 - 14.00
Matematický
1. skupina -  9.tr
13.15 - 14.15

Šikovné ruky
 9.tr
14.00 - 15.00

Angličtina hrou
1.tr
12.45 - 13.45
Športový krúžok
1. stupeň
13.30 - 14.30
Konverzácia
 v  ANJ -  6.tr
13.20 - 14.20
Tanečný krúžok  4.tr
13.45 - 14.45
Stolný tenis
čočo
vzdušný hokej
15.00 - 16.00
krúžok čit. a jaz.
gramotnosti
1. skupina -  7.tr
13.15 - 14.15
Zumba
14.30 - 16.00
  Športový krúžok
2. stupeň
14.00 - 15.00
Florbal
16.00 - 17.00
Matematický
2. skupina -  9.tr
13.10 - 14.15
    Džudo
1.skup.
15.00 - 15.45
 
krúžok mladých   záchranárov - 4.tr
13.45 - 14.45
    Džudo
2.skup.
15.45 - 16.30
 
Výpočtová  tech. 1. skup.
14.30 - 15.30
       
Výtvarný krúžok   6.tr
14.30 - 15.30