Oznamy

  Milí žiaci,
  školský parlament - kultúra organizuje
  21. novembra 2014 výlet do Dunajskej Stredy
  na filmové predstavenie 
     Láska na vlásku.
  Odchod : 12.30 hod.  Plánovaný príchod : 16.30 hod.

Obsah:
Na kráľovskom hrade sa princ Matej cíti ako väzeň. Otec ho prinúti zasnúbiť sa s princeznou Beatrix, ktorú nemiluje. Matej využije náhodné stretnutie s tulákom Tomášom, ktorý je jeho identickým dvojníkom. Chlapci si vymenia šaty a dohodnú sa, že si na jeden deň vyskúšajú život toho druhého. Ráno Mateja neprávom obvinia z krádeže a uväznia. Tomáš musí zostať na hrade a aj keď sa snaží presvedčiť kráľa, že nie je pravým princom, nik mu neverí. Obaja chlapci sa musia postaviť zoči-voči svetu, ktorý dosiaľ nepoznali, dospieť a naučiť sa niesť zodpovednosť . 

Vážení rodičia, pozývame Vás na triedne schôdze ZRPŠ, ktoré sa uskutočnia dňa 18.11.2014 od 15.00 hod. do 16.30 hod.
V tento deň sa uskutoční aj výbor rady rodičov v čase od 16.30 hod.
Tešíme sa na Vašu účasť.

Vážení rodičia, oznamujeme Vám , že v dňoch od 24. 11. do  28. 11. 2014 bude prebiehať v priestoroch školy projektový týždeň anglického jazyka. V cene 99,-€ na žiaka je 30 vyučovacích hodín ( 5 dní po 6 hodín denne), výučbový materiál, certifikáty a malé odmeny. Celý týždeň bude namiesto bežného vyučovania iba anglický jazyk vyučovaný zahraničnými lektormi.
V prípade záujmu je potrebné odovzdať záväzné prihlášky do 29.10.2014.

Vedenie školy oznamuje žiakom a rodičom našej školy, že v priestoroch telocvične bola zriadená posilňovňa, ktorá je sprístupnená žiakom v poobedných hodinách :
v utorok od 1330 hod. do 1500 hod.
vo štvrtok od 1330 hod. do 1500 hod.
a rodičom :
v stredu od 1800 hod.
v piatok od 1800 hod.
Posilňovňa sa využíva aj na hodinách telesnej výchovy
.

 

Základná škola s materskou školou oznamuje žiakom našej školy, že školská knižnica je otvorená každý utorok od 13.30 – 15.30. Zároveň oznamujeme, že knižnica je doplnená o anglickú literatúru a žiaci si zapožičané knihy môžu vypožičať domov.