Školský klub detí

 Mesačný poplatok v ŠKD na žiaka je 6,70 €              Plán mimoškolských aktivít 

 

1.oddelenie -  vychovávateľka : Alžbeta Tušková

    Zoznam žiakov  : 

 

  1. Andodi Štefan

 

 

      15. Kraváriková Lucia
  2. Gál Iris       16. Lovašová Alexandra
  3. Harmathová Lenka       17. Perleczká Laura
  4. Kaderičová Ivana       18. Múcsková Nikola
  5. Kmeťková Eva       19. Sladký Samuel
  6. Lavu Dávid       20. Štefkovič Ľuboš
  7. Lovászová Pavlína       21. Tichá Alexandra
  8. Lovašová Lenka       22. Dobosy Tomáš
  9. Mikušová Ester       23. Dittrich Kristína
10. Andodi Ladislav       24. Garajová Karin
11. Čiernik Matej       25. Planková Soňa
12. Horváthová Vivien       26. Lavrinčíková Petra
13. Knapp Samuel       27. Lóciová Zuzana
14. Kohútová Soňa  

 

2.oddelenie – vychovávateľka : Margita Burešová  

 

  Zoznam žiakov  :

 

  1. Cifra Ján

 

 

 

     14. Ančin Matuš
  2. Čermák Lukáš Viliam      15. Bagolyová Veronika
  3. Čolovičová Nelly      16. Doktorová Ružena
  4. Csémy Roland      17. Forro Rebeca
  5. Dudášová Adela      18. Garaj Samuel
  6. Džurban Viliam      19. Kocian Martin
  7. Hroncová Viktória      20. Krajčírová Lucia
  8. Kertész Emma      21. Kriška Dávid
  9. Mihal Sebastian      22. Lauro Adam
10. Renáč Patrik      23. Mireková Daniela
11. Szekács Oliver      24. Putifár Miroslav
12. Valier Adrian      25. Szalay Samuel
13. Žilík Marko      26. Vargová Simona