Rada školy

Šk rok 2014/ 2015   Prvé zasadnutie nových členov rady : dňa 7.10.2014

 

školské zariadenie

meno a priezvisko člena Rady školy

zastúpenie

Kristína Ježová

za rodičov MŠ

Eva Szomolaiová

ped. zamestnanec MŠ

Mgr. Ivana Filová

ped. zamestnanec ZŠ

Martina Vargová

za rodičov ZŠ

Erika Rusnáková

za rodičov ZŠ

Eva Tušková

za rodičov ZŠ

ZŠ a MŠ

Erika Nagyová

neped. zamestnanec školy

 

 

 

 

Ing.  Norbert Vanko PhD.

poslanec OcÚ - za obec

Helena Györgyiová

poslanec OcÚ - za obec

MUDr. Viola Jobbágyová

poslanec OcÚ - za obec

Jozef Repko

za organizáciu MS