Žiacky miniparlament  2014 / 2015

Školský parlament      oddelenie Kultúra

Plán práce na školský rok 2014/2015


 

Činnosť parlamentu je zameraná na organizovanie školských kultúrnych aktivít a akcií.

OKTÓBER: Plán na školský rok 2014/2015
Jesenné slávnosti
NOVEMBER: Návšteva filmového predstavenia
DECEMBER: 6.12.Mikuláš,
13.12.Lucie
Vianočné trhy
Vianočné vystúpenie
Zimné slávnosti
JANUÁR: Program na slávnostný zápis žiakov do 1.ročníka
FEBRUÁR: Fašiangový maškarný plán
Návšteva filmového predstavenia
MAREC: Dobšinského rozprávkový deň
Návšteva autora na našej škole
APRÍL: Hrady a zámky na Slovensku
MÁJ: Miss školy
JÚN: Koncoročný výlet


Členovia:

 

  1. J. Boborová 8.  E .Szomolaiová  
  2. K. Dittrich 9.  N.Vargová  
  3. S. Planková 10.V. Szabóová  
  4. P. Lavrinčiková 11. A. Šajbenová  
  5. M.Vargová 12. A.Szekeresová  
  6. M. Hajková 13. B.Hrajnohová  
  7. V. Stehláriková 14. M. Dubovická  

 

Zodpovedný pedagóg: Mgr. Alžbeta Francisciová


Plán práce publicistického parlamentu

Činnosť parlamentu bude zameraná na vydávanie školského časopisu štyrikrát počas školského roka
Zameranie časopisu:
1. Vlastná tvorba – táto oblasť bude posilnená, budeme uverejňovať viac literárnych prác žiakov .
2. Ukážka z krásnej literatúry.
3. Významné sviatky, tradície.
4. Pranostiky a inšpirácie na dekorácie podľa ročných období.
5. Zaujímavé úlohy pre malých aj veľkých (osem smerovky, hádanky, tajničky ...)
6. Jednoduché recepty na prípravu jedál, dezertov.
7. Nevedkove kupóny

Časopis bude ilustrovaný žiakmi školy.

Členovia:
1. Ľudmila Kožuchová
2. Karin Garajová
3. Bianka Czafiková
4. Matej Krajčír
5. Michal Hicz
6. Marko Tuška
7. Radovan Tuška
8. Erika Szutyányiová
9. Vanessa Nagyová
Zodpovedný pedagóg: Mgr. Mária Szabová

 

Plán práce školského miniparlamentu - šport
Činnosť parlamentu je zameraná na organizovanie školských športových aktivít a akcií.
Plán práce na školský rok 2014/2015
SEPTEMBER : Turistika na Červený Kameň
OKTÓBER: Plán na školský rok 2014/2015
NOVEMBER: Flórbalový turnaj
DECEMBER: Turnaj vo vybíjanej
JANUÁR: Návšteva zimného štadiónu
FEBRUÁR: Lyžovačka, sánkovačka
MAREC: Volejbal
APRÍL: Poľný beh
MÁJ: Turistika
JÚN: Športové popoludnie s rodičmi a hasičmi

Členovia:

 

  1. Tamás Tánczos 12. Jozef Zeman
  2. Jana Boborová 13. Robert Dömötör
  3. Karin Garajová 14. Marko Tuška
  4. Petra Lavrinčiková 15. Nikolas Gukker
  5. Samuel Jánoška 16. Michal Hicz
  6. Kristína Dittrich 17. Natália Bobáková
  7. Soňa Planková 18. Michaela Vargová
  8. Tibor Szomolai 19. Natália Karkusová
   9. Zuzana Lóciová 20. Kristína Bodor
  10. Dominik Tanko 21. Adam Tóth
  11. Sabina Kocianová 22. Peter Koutný

 

Zodpovedný pedagóg: Mgr. Mária Juhásová