Rodičovská rada

Rodičovská rada pri Základnej škole s materskou školou Hlavná 299 Horné Saliby

 

trieda

meno

1.

p. Ivan Čolovičko

p. Melinda Sekácsová

p.  Iveta Žilíková

2. 

p.Ing. Eva Kmeťková

p. Martina Kaderičová

3.

p. Erika Rusnáková

p. Marcela Kohútová

p. Jarmila Naďová

4.

p.  Alžbeta Sladká

p. Monika Tánczosová

5. 

p. Alena Planková

p. Szilvia Tánczos

p. Ján Mirek

6. 

p. Eva Tušková

p. Erika Nagyová

7.

p. Dóra Kontárová

p. Mária Czafiková

p. Róbert Krajčír

p. Darina Bagolyová

8.

p. Andrea Hajková

p. Zdenka Kožuchová

9. 

p. Martina Vargová

p. Miriam Puhovichová