Podujatia 

September   2014


 
Dňa 2.9.2014 sa konalo slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015. Žiaci našej školy privítali školský rok pekným programom a všetkým žiakom sa prihovorila slávnostným príhovorom pani riaditeľka E. Konečná.  
Dňa 3.9.2014 prebiehali triednické práce, počas ktorých triedni učitelia oboznámili žiakov so školským poriadkom a BOZ.  
Dňa 4.9.2014 sa konala dopravná výchova pod vedením všetkých triednych učiteľov.  
Dňa 11.9.2014 prebiehalo účelové cvičenie žiakov II. stupňa a Beh Terryho Foxa pre žiakov I. a II. stupňa pod vedením všetkých triednych učiteľov. Na konto Ligy proti rakovine sme poukázali 140 eur. Vedenie školy a všetci učitelia ďakujú za ľudský prístup a ochotu prispieť na podporu výskumu liečby rakoviny.  
V dňoch 17.-19.9.2014 sa na našej škole konali Dni zdravej výživy pod vedením p. uč. K. Hirkovej a p. uč. M. Juhásovej. Všetci žiaci, ale i učitelia si pochutnali na zdravej zelenine a ovocí.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili na zrealizovaní týchto dní a poslali nám ovocie a zeleninu.
 
Dňa 17.9.2014 sa konalo celoškolské a triedne ZRPŠ pod vedením p. riaditeľky E. Konečnej, p. zástupkyne A. Francisciovej a všetkých triednych učiteľov.  
Dňa 23.9.2014 organizoval parlament športu spolu s vedúcou predmetovej komisie exkurziu na Červený Kameň pod vedením p. uč. M. Juhásovej a p. uč. M. Szabovej. Žiaci si prezreli interiér hradu, poprechádzali sa po jeho okolí a oboznámili sa so životom v stredoveku.  
Dňa 26.9.2014 sa na našej škole konali Ekodni jesene, v rámci ktorých všetci žiaci upravovali atletickú dráhu pod vedením všetkých učiteľov.  
V dňoch 29.9. – 4.10.2014 sa konal zber papiera pod vedením všetkých učiteľov.
Ďakujeme rodičom za pomoc.
 
Dňa 30.9.2014 sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili na exkurzii s názvom Envirohry v lesnej škôlke v Trsticiach pod vedením p. uč. A. Dobosovej a p. uč. Z. Záreczkej.  

 

Október   2014


V dňoch 29. 9.- 4.10.2014 sa na našej škole konal zber papiera. V sobotu nám prišli pomôcť aj rodičia. Nazbieralo sa 4690 kg papiera a 148 kg kartónu.
1. miesto získali žiaci 7. ročníka.
2. miesto získali žiaci 6. ročníka
3. miesto získali žiaci 4. ročníka.
Víťazi boli za snahu ocenení sladkou odmenou – tortou.
Ďakujeme všetkým za pomoc.

Dňa 10.10.2014 žiaci I. stupňa spolu s učiteľmi navštívili detské dopravné ihrisko v Galante. Odchod spred školy bol o 8.00 hod. a po návrate pokračovalo vyučovanie ďalej podľa rozvrhu.

Dňa 10.10.2014 bol svetový deň duševného zdravia a medziľudských vzťahov. Učitelia v rámci triednických hodín oboznámili žiakov s danou tematikou.

Dňa 22.10.2014 sa žiaci 6. až 9. ročníka zúčastnili výstavy fotografií Magdalény Mészáros v kultúrnom dome pod vedením p. uč. K. Hirkovej.

Dňa 23.10.2014 sa na našej škole konali jesenné slávnosti spojené s dňom otvorených dverí. Cieľom týchto slávností bolo priblížiť žiakom jesenné tradície na Slovensku, ale aj v iných krajinách. 2 vyučovacie hodiny bola teoretická časť a ďalšie 3 hodiny bola praktická časť. Počas dňa sa využila forma netradičného zážitkového vyučovania. Bol pripravený program pre celú školu a po programe sa mohli realizovať žiaci spolu s učiteľmi a rodičmi v rámci tvorivých dielní, kde vyrábali jesenné výrobky, ktoré boli v ten istý deň vystavené v areáli školy pod názvom: Burza jesenných výrobkov. Sponzorský príspevok z vyrobených výrobkov bol 124,30 eur. Zaujímavosťou tejto akcie bolo, že žiaci aj učitelia mali halloweenske kostýmy a škola bola plná strašidiel, bosoriek, upírov a zombíkov. V tento deň sa stali žiakmi našej školy aj naši najmenší žiaci – školkári. Na záver dňa sa konala Halloweenska diskotéka, na ktorej si všetky strašidlá zatancovali. Vedenie školy, učiteľov a žiakov potešila vysoká návštevnosť rodičov, ktorí sa aktívne podieľali na priebehu vyučovania počas celého dňa.
Fotodokumentácia dokazuje, že tento deň priniesol pre našich žiakov množstvo nezabudnuteľných zážitkov.

Dňa 28.10.2014 navštívili žiaci I. a II. stupňa muzikál v Bratislave s názvom Princ a večernica pod vedením p. uč. M. Szabovej, p. uč. M. Juhásovej a p. zástupkyne A. Francisciovej.