Pedagogickí pracovníci

Zoznam učiteľov  v šk.roku 2014/2015 

 

 

 

Riaditeľka školy : Mgr. Eva Konečná

 

Zástupkyňa riaditeľky školy : Mgr. Alžbeta Francisciová

 

Mgr. Petra Jesková, učiteľka

 

 

trieda

triedny učiteľ

1.

Mgr. Ivana Filová

2.

Mgr. Monika Boborová

3.

Bc. Zsuzsanna Záreczky

4.

Mgr. Patrícia Móriová

5.

Mgr. Mária Szabová

6.

Mgr. Katarína Hirková

7.

Mgr. Mária Juhásová

8.

Mgr. Silvia Tóthová

9.

Mgr. Andrea Dobosová

ŠKD 

Alžbeta Tušková

 

Margita Burešová