I. TRIEDA 

F I A L K Y

 3 - 4   –  ROČNÉ DETI

 

01. Sofia Alföldiová

02. Viktória Balušíková

03. Matej Biel

04. Maximilián Bobor

05. Laura Csémy

06. Teo Holeša

07. Nina Juhásová

08. Tomáš Kertész

09. Barbora Maďarová 

10. Lucia Mondočková

11. Kristína Nemašíková

12. Dominik Papp

Triedna učiteľka:

Danka Dobosyová

učiteľka:

Eva Szomolaiová

13. Jessica Pappová

14. Sofia Rakoncová

15. Klaudia Renáčová

16. Kristián Sitár

17. Dominika Sladká

18. Adrián Sulír

19. Norbert Švanczár

20. René Štefkovič

21. Peter Tánczos

22. Barbora Vlkovičová

23. Radoslav Zuberec