Podujatia

 

September

V dňoch 4. – 7.9. a 11.9.2012 žiaci 4. ročníka absolvovali základný plavecký výcvik na Termálnom kúpalisku Horné Saliby pod vedením pani riaditeľky D. Smrtníkovej a pani učiteľky E. Konečnej.

 

Dňa 6.9.2012 sa žiaci 1. – 4. ročníka zúčastnili návštevy DDI v  Galante, kde si osvojovali teoretické vedomosti z dopravných situácií a absolvovali jazdu zručnosti na bicykli podľa dopravných predpisov.

 

Dňa 7.9.2012 sme sa zapojili do Ekodni jesene – žiaci 5. – 9. ročníka upravovali atletickú antukovú dráhu.

 

Dňa 11.9.2012 sa uskutočnilo účelové cvičenie pre žiakov 5. – 9. ročníka. V tento deň sme organizovali aj Beh Terryho Foxa spojený so zbierkou na podporu výskumu a liečby rakoviny. Na účet Ligy proti rakovine sme zaslali 97,- €.

 

Pani vychovávateľky ŠKD zorganizovali dňa 14.9.2012 výstavu ovocia a zeleniny spojenú s ochutnávkou a zároveň pokračoval turnaj vo futbale „O putovný pohár“ žiaci proti rodičom.

 

Dňa 15.9.2012 pani vychovávateľky ŠKD zorganizovali pre žiakov turistickú vychádzku na poľovnícku chatu.

 

V dňoch 19. – 20.9.2012 sa konali Dni zdravej výživy v rámci plnenia programu Zdravá škola. Chutné ovocné a zeleninové misy pripravili žiačky 8. ročníka pod dohľadom p. uč. Szabovej a Hirkovej.

 

 

Október

 

 

 

Dňa 10. 10. 2012 je Svetový deň duševného zdravia a medziľudských vzťahov. Všetci triedni učitelia ho pripomenuli žiakom na triednických hodinách.

 

 

Výchovný koncert – Usmejme sa s hudbou sa uskutočnil dňa 11. 10. 2012 v kultúrnom dome. Zúčastnili sa na ňom žiaci celej školy pod dozorom triednych učiteľov.

 

 

 

Pani riaditeľka D. Smrtníková a pani zástupkyňa S. Tóthová sa dňa 18. 10. 2012 zúčastnili na Activconference 2012 v Banskej Bystrici.

 

 

 

Dňa 20. 10. 2012 žiaci v rámci kultúrno-poznávacieho a prírodovedno-poznávacieho krúžku navštívili Prírodovedné múzeum a Science centrum Atlantis.

 

 

 

Cirkus Jacko zavítal na našu školu dňa 23. 10. 2012. Svojím predstavením pobavil žiakov celej základnej školy, materskej školy aj všetky pani učiteľky.

 

 

 

Dňa 24. 10. 2012 sa na našej škole konal Deň otvorených dverí. Rodičia sa mohli zúčastniť na vyučovaní a vidieť svoje deti pri práci.

 

 

Pani vychovávateľky ŠKD A. Tušková a M. Burešová navštívili dňa 28. 10. 2012 so žiakmi divadelné predstavenie Traja tučniaci.