Štvrtá trieda

     triedna učiteľka : Mgr. Patrícia Móriová

 

  1. Ladislav Andodi

10. Alexandra Lovašová
  2. Sebastian Bobor 11. Nikola Múcsková
  3. Aladár Bodor 12. Nikolett Nagyová
  4. Matej Čiernik 13. Laura Perleczká
  5. Vivien Horváthová 14. Samuel Sladký
  6. Andrea Jánošková 15. Ľuboš Štefkovič
  7. Samuel Knapp 16. David Tánczos
  8. Soňa Kohútová 17. Katarína Trnkócziová
  9. Lucia Kraváriková

18. Alexandra Tichá

  

 Deň/hodina 1. 2. 3. 4. 5. 6.
  Pondelok SJL PDA HUV MAT VYV  
  Utorok MAT ANJ ANJ SJL SJL TEV NBE  
  Streda SJL ANJ ANJ SJL VLA PDA  
  Štvrtok SJL INF INF SJL MAT TEV PVC
  Piatok SJL MAT ANJ ANJ SJL   ETV  

 

Mgr. Patrícia Móriová
Mgr. Andrea Dobosová
Mgr. Monika Boborová
Mgr. Silvia Tóthová
Mgr. Alžbeta Francisciová
Mgr. Eva Konečná
Mgr. Katarína Hirková
Mgr. Petra Jesková
Mgr. Zuzana Slížiková
Mgr. Imrich Halász