Siedma trieda

     triedna učiteľka : Mgr. Mária Juhásová

 

1. Bagoly Tamás 9. Krajčír Matej
2. Blaho Dominik 10. Matusek David
3. Bodor Kristína 11. Papp Peter
4. Czafiková Bianka 12. Rafaiová Lucia
5. Doktor Róbert 13. Safranyik Patrik
6. Hirka Martin 14. Smutná Alexandra
7. Karkusová Natália 15. Vargová Michaela
8. Kontárová Lili

16. Hung Pham Phu

     

 Deň / hod. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
 Pondelok NEJ DEJ MAT SJL ANJ OBN  
 Utorok SJL BIO MAT NEJ TSV ANJ NB ETV
 Streda GEG SJL VYV MAT CHE FYZ  
 Štvrtok INF DEJ TSV SJL BIO HUV  
 Piatok GEG ANJ MAT SEE SJL    

Bc. Zsuzsanna Záreczky
Mgr. Patrícia Móriová
Mgr. Mária Szabová
Mgr. Katarína Hirková
Mgr. Mária Juhásová
Mgr. Silvia Tóthová
Mgr. Andrea Dobosová
Mgr. Petra Jesková
Mgr. Zuzana Slížiková
Mgr. Imrich Halász