Prvá trieda

triedna učiteľka : Mgr. Ivana Filová

 

1. Ján Cifra

10. Viktória Lukovicsová
2. Lukáš Viliam Černák 11. Sebastián Mihal
3. Nelly Čolovičková 12. Bianka Regešová
4. Ronald Csémy 13. Patrik Renáč
5. Adela Dudásová 14. Oliver Szekács
6. Viliam Džurban 15. Adrián Valier
7. Marek Fraňo 16. Marián Vida
8. Viktória Hroncová 17. Marko Žilík
9. Emma Kertész  

 

 Deň / hodina

1.

2.

3.

4.

5.

6.

  Pondelok

SJL

MAT

SJL

HUV

 

ETV

 

  Utorok

SJL

ANJ

ANJ

MAT

TEV

 

NB

 

  Streda

SJL

MAT

SJL

PDA

   

  Štvrtok

SJL

TEV

SJL

PVC

ANJ

ANJ

 

  Piatok

SJL

MAT

SJL

VYV

   

 

Mgr. Ivana Filová

Mgr. Petra Jesková

Bc. Zsuzsanna Záreczky

Mgr. Patrícia Móriová

Mgr. Imrich Halász

Mgr. Zuzana Slížiková