Piata trieda

     triedna učiteľka : Mgr. Mária Szabová

  

 1. Jana Boborová

9. Zuzana Lóciová
  2. Kristína Dittrich 10. Mária Mireková
  3. Tomáš Dobosy 11. Soňa Planková
  4. Karin Garajová 12. Dominik Tanko
  5. Samuel Jánoška 13. Tamás Tánczos
  6. Ľudmila Kožuchová 14. Tibor Szomolai
  7. Petra Lavrinčiková 15. Adrián Seres

  8. Pavol Lóci

 

  

 Deň / hod. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
  Pondelok RGV MAT SJL BIO ANJ    
  Utorok GEG SJL OBN MAT ANJ TSV TSV NB ETV
  Streda SJL MAT BIO ANJ      
  Štvrtok INF MAT SJL TSV TSV TBR VYV  
  Piatok DEJ SJL GEG ANJ HUV    

Mgr. Monika Boborová
Bc. Zsuzsanna Záreczky
Mgr. Mária Szabová
Mgr. Katarína Hirková
Mgr. Mária Juhásová
Mgr. Andrea Dobosová
Mgr. Alžbeta Francisciová
Mgr. Petra Jesková
Mgr. Zuzana Slížiková
Mgr. Imrich Halász