Nová akcia

06.04.2010 17:42

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.