Ako sa správne učiť     

>>>>> INFORMÁCIE  PRE  RODIČOV  A  dôležité  termíny <<<<<<

>>>>> Š I K A N O V A N I E <<<<<<

Tajomstvom životného úspechu nie je robiť čo robíme radi, ale mať radi to, čo robíme. T.A. Edison

Zopár dobrých rád   AKO  SA  SPRÁVNE  UČIŤ

Čo sa odporúča:

- najlepšie medzi treťou a piatou hodinou poobede, keď vrcholí schopnosť sústredenia

- učiť sa dá aj medzi siedmou a ôsmou večer, schopnosť sústrediť sa je však slabšia

- vo vlastnej izbe alebo aspoň kútiku, bez rušivých momentov

- pravidelne, asi hodinu až hodinu a pol denne

- text si raz- dvakrát prečítať

- po doučení si povedať nahlas osvojenú látku

- robiť si v škole kvalitné poznámky

- počas učenia si robiť prestávky ako v škole

Čo sa neodporúča :

- učiť sa tesne pred spánkom

- učiť sa v rušivom prostredí / zapnutý televízor, návšteva /

- kričať na deti, keď nechápu

- deťom pri učení stále pomáhať- lepšie je naučiť ich, ako by sa mali učiť samy

- odkladať si učivo a úlohy na poslednú chvíľu

- učiť sa najskôr obľúbené predmety a až potom náročné či neobľúbené, neostane už na ne energia

- robiť si najskôr domáce úlohy zo všetkých predmetov a potom sa učiť. Lepšie je urobiť si úlohu a hneď sa z daného predmetu aj naučiť.

Dôležité kontaktné tel. čísla a www-stránky:

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 031/7805614
Hodská 2352/62 , 924 81 Galanta, e-mail: pppgalanta@psychology.sk

Centrum špeciálno- pedagogického poradenstva 031/7804040
Šafárikova č.38, 924 01 Galanta , e-mail: cspp.galanta@gmail.com

Detská linka záchrany 0800 121 212, pondelok až piatok od 14. do 20. hodiny
Linka detskej istoty UN ICEF Bratislava 0800 500 500

www.prevenciasikanovania.sk - nový portál pre rodičov a učiteľov, kde nájdete informácie o problémoch detí, rady ako ich riešiť, kontakty na inštitúcie, legislatívu, teóriu a prax, on-line poradňu. Stránka vznikla ako súčasť projektu odbúrania násilia v školách s podporou MŠ SR