Plán mimoškolských aktivít

    

Plán mimoškolských akcií ŠKD   2014 / 2015

September : 2. týždeň

ZDRAVÁ ŠKOLA - výstava ovocia a zeleniny s ochutnávkou
/ ovocný a zeleninový týždeň v ŠKD /
Športové popoludnie detí s rodičmi - sobota


Október:

Jesenné slávnosti
-  vyrezávanie z tekvíc,
-  zber gaštanov


November, december:

Vianočný program,
výroba vianočných darčekov
Mikulášsky večer + prenocovanie
Zber papiera


Január:

Prikrmovanie lesných zvieratiek – environmentálna výchova. výchova,
Vychádzka ku krmelcom


Február:

Valentínska diskotéka + cestička odvahy
Karneval


Marec:

Mesiac knihy – rozprávková noc 


Apríl :-  máj   

Divadlo – kino
Vychádzka na poľovnícku chatu, prenocovanie 


 Jún :

Deň detí s rodičmi alebo spoločný výlet

      ŠKOLSKÉ AKTIVITY ŠKD V MESIACI SEPTEMBER 2014

V dňoch 10.-12. 9. 2014 sa v školskom klube detí konali Dni zdravej výživy pod vedením  p. vych. A. Tuškovej
a p. vych. M. Burešovej. Dňa 20.9.2014 sa v školskom klube detí konal Športový deň s rodičmi pod vedením
p. vych. A. Tuškovej a p. vych. M. Burešovej. Všetci sa mohli pohostiť výborným gulášom, kávou, malinovkou
i zákuskom a zasúťažiť si v rôznych športových disciplínach.


 Dňa24.9.2014 prebiehali Ekodni jesene, v rámci ktorých žiaci školského klubu upravovali náučnú prírodnú
lokalitu pod vedením p. vych. A. Tuškovej a p. vych. M. Burešovej.