Ôsma trieda    

triedna učiteľka : Mgr. Silvia Tóthová

   1. Vanesa Danielová 7. Marcela Putifárová
   2. Michaela Hajková 8. Patrik Rosa
   3. Dominik Horecký 9. Cynthia Srnanská
   4. Michal Kožuch 10. Viktória Stehláriková
   5. Mário Oláh 11. Erika Szomolaiová
   6. Gabriel Patócs  
 Deň/hod. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
 Pondelok ANJ FYZ NEJ SJL MAT    
 Utorok TSV TSV NEJ MAT ANJ SJL BIO ETV
 Streda GEG DEJ CHE MAT SJL VUM  
 Štvrtok BIO SJL INF SEE MAT TSV TSV  
 Piatok MAT ANJ GEG DEJ SJL FYZ  

 

Mgr. Patrícia Móriová
Mgr. Katarína Hirková
Mgr. Mária Juhásová
Mgr. Silvia Tóthová
Mgr. Andrea Dobosová
Mgr. Alžbeta Francisciová
Mgr. Eva Konečná
Mgr. Petra Jesková