Druhá trieda

 

            triedna učiteľka : Mgr.Monika Boborová
 

1. Andódi Štefan

 6. Lavu Dávid

2. Gál Iris

 7. Lovászová Paulína

3. Harmatová Lenka

8. Lovašová Lenka

4. Kaderičová Ivana

9. Mikusová Ester

5. Kmeťková Eva

10. Tuška Tomáš

 

11. Sameš Robert

 

 Deň / hodina 1. 2. 3. 4. 5. 6.
  Pondelok MAT SJL ANJ SJL   ETV  
  Utorok SJL MAT SJL TEV PDA NB  
  Streda SJL VLA VYV IFV    
  Štvrtok MAT SJL TEV PDA HUV  
  Piatok SJL MAT SJL ANJ    

Mgr. Monika Boborová

Bc. Zsuzsanna Záreczky

Mgr. Petra Jesková

Mgr. Eva Konečná

Mgr. Zuzana Slížiková

Mgr. Imrich Halász