Dotazník 3   

Dotazník č.3
 

Dotazník monitorujúci vzťahy v rodine z pohľadu dieťaťa

Milí žiaci!
Boli by sme veľmi radi , ak by ste nám v tomto dotazníku mohli so svojimi názormi a postrehmi pomenovať to, čo vnímate ako dôležité vo svete mladého človeka i v jeho vzťahu ku svojej rodine .
Vhodné odpovede zakrúžkujte.
Ďakujeme za spoluprácu!

Dotazník vypĺňa: a) dievča b) chlapec
Vek: .........................

1. S kým žiješ v jednej domácnosti ?
a) s oboma rodičmi b) iba s matkou c) iba s otcom d) so starými rodičmi
e) iné:.............................................................

2. Koľko máš súrodencov?
a) 1 b) 2 c) 3 d) viac ako 3 e) nemám súrodencov, som jedináčik

3. Aké sú vzťahy vo vašej rodine (ako si spolu vychádzate) ?
a) veľmi dobré b) dobré c) skôr zlé d) veľmi zlé e) neviem posúdiť

4. Často sa vyskytujú vo vašej rodine hádky?
a) každý deň b) možno raz za týždeň c) veľmi málo d) nikdy
e) iné:............................

5. Bol/ a si už niekedy svedkom rodinnej hádky?
a) skoro vždy b) stále c) nie, nikdy d) iné:...............................................

6. Prišlo už niekedy pri rodinnej hádke aj k fyzickému útoku zo strany dospelých?
a) áno b) nie, nikdy c) skoro vždy d)málokedy

7. Ako vnímaš vzťahy vo Vašej rodine ?
a) máme sa veľmi radi b) žijeme ako každá rodina c) neviem to posúdiť
d) iné:...................................

8. Chceš si v dospelosti založiť rodinu a mať deti?
a) áno b) nie c) asi d) ešte neviem

9. Chcel by si, aby tvoja budúca rodina sa podobala tej Vašej?
a) áno b) ani nie c) rozhodne nie d) asi e) neviem

10. Máš v rodine pocit bezpečia?
a) áno b) asi c) nie d) neviem

11. Podľa teba v každej rodine by mali fungovať vzťahy, ako v tej Vašej?
a) áno b) nie c) možno d) neviem


12. Keby si mal čarovný prútik, čo by si zmenil vo Vašej rodine?
a) nič, som úplne spokojný b) všetko c) neviem
d) iné:........................................................

13. Chcel by si niečo odkázať svojim rodičom? Ak áno, napíš čo by to malo byť.
a) nie, nič b) áno, ...............................................................................................................