Dotazník 1     

Dotazník monitorujúci skúseností s alkoholom a fajčením u maloletých

Milí žiaci!
Dovoľujeme sa na Vás obrátiť v rámci protidrogovej prevencie s prosbou o uvedenie vašich doterajších skúseností s alkoholom a fajčením. Dotazník nám dopomôže vyhodnotiť výsledky, ktoré sa týkajú danej problematiky a do akej miery je mladý človek ovplyvnený alkoholom a fajčením. Vhodné odpovede zakrúžkujte.
Ďakujeme za spoluprácu!

Dotazník vypĺňa: a) dievča b) chlapec
Vek: .........................

Časť 1 – Alkohol

1. Vedel by si pomenovať, čo je na obrázku (svoju odpoveď zakrúžkuj) ?
a) ovocie b) hračky c) alkoholické nápoje

 

 


2. Ako často piješ alkoholické nápoje?
a) denne b) približne raz za týždeň c) raz za mesiac d) nikdy e) iné

3. Pijú tvoji rodičia alkohol (aspoň jeden z rodičov)?
a) áno b)nie c) občas

4. Kto ti prvýkrát ponúkol alkoholický nápoj?
a) rodičia b) kamaráti c) sám som vyskúšal

5. Čo z nasledovných možností by si kúpil v obchode (svoju odpoveď zakrúžkuj)?

 

 

6. Myslíš si, že je alkohol zlý a škodlivý?
a) áno b) nie

7. Myslíš, že je správne, že v podnikoch podávajú alkohol aj maloletým?
a) áno b) nie c) neviem

Časť 2 – Fajčenie

8. Skúšal si už fajčiť?
a) áno b) nie

9. Ak fajčíš, tak ako často?
a) denne b) raz týždenne c) raz za mesiac d) nefajčím

10. Fajčia tvoji rodičia?
a) áno b) nie c) iba jeden z rodičov

11. Vadí ti cigaretový dym?
a) áno b) nie c) ani si ho neuvedomujem

12. Podľa teba je viac škodlivý alkohol alebo cigarety?
a) cigarety b) alkohol c) ani jedno nie je škodlivé d) oboje sú škodlivé

13. Vedia tvoji rodičia, že fajčíš?
a) nefajčím b) nevedia c) vedia d) tušia